پـروژه فـعـلـی (شهرک ندای دریا 2)

 نمایی از ساختمان در حال ساخت نمایی از ساختمان در حال ساخت نمایی از ساختمان در حال ساخت نمایی از ساختمان در حال ساخت نمایی از ساختمان در حال ساخت نمایی از ساختمان در حال ساخت نمایی از ساختمان در حال ساخت نمایی از ساختمان در حال ساخت نمایی از ساختمان در حال ساخت دیوارکشی دیوارکشی دیوارکشی نمای داخلی زمین    نمای داخلی زمین.    دیوارکشی زمین    نمایی از زمین رو به بیرون    دیوارکشی زمین.    نمایی از زمین و خیابان
نمایی از ساختمان در حال ساخت